Programy pre správcov bytov a výrobcov tepla. Vyúčtovanie tepla. Meranie termokamerou.

KB-soft s.r.o. Trenčín

Program FiLiP - BYTY

Program na spracovanie agendy správcov bytového fondu. Je určený pre veľkých správcov, bytové podniky a družstvá. Obsahuje moduly ZÁLOHOVÝ PREDPIS, ROČNÉ VYÚČTOVANIE, MERAČE V BYTOCH, KOMUNIKÁCIA S BANKOU, KOMUNIKÁCIA SO SIPOM, ELEKTRONICKÁ NÁSTENKA BYTOVÉHO DOMU. K programu poskytujeme bezplatné poradenstvo a konzultácie.

Program FiLiP - SVB

Zjednodušená verzia programu pre správu SVB. Obsahuje moduly ZÁLOHOVÝ PREDPIS, ROČNÉ VYÚČTOVANIE, VODOMERY V BYTOCH,

Program FiLiP - TEPLO

Program pre výrobcov tepla. Obsahuje moduly na technické prepočty v uzloch tepelnej sústavy a modul na mesačnú a ročnú fakturáciu tepla.

Rozúčtovanie tepla

Rozúčtovanie tepla podľa odpočtov PRVN pre správcov bytov, i samostatné SVB na základe odpočtov dodaných zákazníkom. Spracovávame odpočty všetkých elektronických meračov PRVN, okrem meračov VIPA. V rámci rozúčtovania vieme zrealizovať odpočty elektronických PRVN a vodomerov spoločnosti ENBRA a vodomerov s odpočtovými jednotkami VIPA.

VYÚČTOVANIE NA KĽÚČ

Ročné vyúčtovanie záloh za služby na základe zmluvy so správcom. Rozúčtovanie je urobené raz ročne na základe podkladov dodaných správcom.

Merania TERMOKAMEROU.

Diagnostika porúch, kontrola tepelných sústav, monitorovanie prestupov tepla.

Cenník programov a služieb.

V tejto sekcii sú uvedené orientačné ceny za programy a služby. Výsledná cena je stanovená podľa počtu dodaných modulov programov, alebo podľa rozsahu poskytnutých služieb..

FiLiP Byty

0,30-0,50 EUR za byt a mesiac

 • PODĽA ROZSAHU DODÁVKY
 • Dodávané prostredníctvom spoločnosti
 • KB-byty s.r.o. Trenčín

Rozúčtovanie tepla

3,80 EUR + 0,50 EUR za odpočet každého merača

Iné činnosti a služby

DohodouUkážky programov a dokumentov

Nasledujúce obrázky obsahujú ukážky obrazoviek programu a niektoré dokumenty.

Informačné portály udržiavané našou spoločnosťou

<--- Prechod na ďalšie portály ---> mojbyt.info

 • Elektronická nástenka bytového domu + portál na doručovanie elektronických dokladov.

  MojByt.info
 • Portál venovaný problematike dodávky tepla, termokamerovým meraniam, rozúčtovaniu tepla.

  MojeTeplo.info
 • Informačný portál, na ktorom si môžete overiť svoje úhrady zálohových platieb.

  PlatbaByt.info
 • Informačný portál správcu KB-byty Čadca s.r.o. pre domy v správe, i pre záujemcov o správu.

  MojSpravca.info

Pošlite nám mail

Adding your own MailChimp powered email sign-up is easy. Grab the super slim code from your MailChimp account and drop the code here. Lastly, remove the link and style tags that comes with the embedded code and your good to go. All styling is within our stylesheet.

We never share your information or use it to spam you.